นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายวีระพงษ์ สาริขา อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดฯ นายกิตติ์จพัฒน์ รัตนทับทิม เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ร่วมทั้งกล่าวต้อนรับท่านนายอำเภออัมพวาที่ได้เดินทางมาเปิดงานในครั้งนี้