นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับชมรมกีฬาต่างๆในสังกัดที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดระยอง (รอบคัดภาค 1) ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2558