ซ่อมแซมหลังคาอาคารแบดมินตัน

การเก็บตัวฝึกซ้อม ของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม

ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2558