นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44