การเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดภาค1)
โดยนายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน
รายชื่อนักกีฬา ดังนี้

1. นางสาวมุกดารินทร์ คงชาตรี
2. นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม
3. เด็กหญิงสริตา คงเฉลิม นักกีฬา
4. เด็กหญิงวัชรปราณี ลิ้มอิ่ม นักกีฬา
5. เด็กหญิงศรัณยา รัตนรุ่งเรือง นักกีฬา
6. เด็กหญิงหทัยภัทร รัตนรุ่งเรือง นักกีฬา