กีฬาเทเบิลเทนนิส เก็บตัวฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดภาค1) ณ จังหวัดระยอง รายชื่อนักกีฬา ดังนี้

1. นายสมชาย ตันประเสริฐ ผู้จัดการทีม
2. ‪‎นายอำนาจ แสงภู ผู้ฝึกสอน
3. นายไพรัตน์ คำค้อ
4. นายจักรกฤษ แซ่ลิ้ม
5. นายกิตติเดช ชูแสง
6. นายพิเชษฐ์ ชูแสง
7. นางสาวปุริมปรัชญ์ ยิ้มอำพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐรินีย์ ยิ้มอำพันธ์
9. นางสาวญานิกา ตันเจริญ