‪นายสมศักดิ์ ศิริธรรม‬ ‎นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้ดำเนินการให้ช่างซ่อมแซมหลังคาที่รั่วในอาคารแบดมินตัน ซึ่งช่วงหน้าฝนน้ำจะหยดลงสนามทำให้ลื่น เสี่ยงต่อการบาดเจ็บกับนักกีฬาได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
‪‎บรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ((รอบคัดภาค1)
รายชื่อดังนี้

1. นายอนวัตร์‬ พิเสฎฐศลาศัย ผู้จัดการทีม
‪2. นายบัณฑิต‬ องค์อภิชาติ ผู้ฝึกสอน
3. นายสุทธิพงษ์ ใจเสงี่ยม
4. นายทรงธรรม จริยประเสริฐสิน
5. นายดนัย เชื่อมประไพ
6. นายกิตติภูมิ นิ่มเนียม
7. นายอัจฉบุณย์ เลาหกรรณวนิช
8. นายพุฒิเมธ คล้ำฉิม
9. นายวรพงศ์ กิตติอนงค์
10. นางสาวกนกภัณฑ์ พกุลพงศ