ณ สนามกีฬากลาง อบจ.สมุทรสงคราม เปิดให้วิ่งอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้
‪‎นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ก็เดินทางมาวิ่งออกกำลังกายในวันเปิดให้ใช้วันแรก…….. และยังมีนักกรีฑาของจังหวัดได้ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์