วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายสมศักดิ์ ศิรฺธรรม นายกสมาคมกีฬาฯ และคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ได้ทำพำพิธีมอบเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อม และเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน พร้อมชุดแข่งขันให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 44 (รอบคัดภาค 1) “ระยองเกมส์‬” ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี ‪‎องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม‬