อัพเดตเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์
ณ วันที่ 18/12/2558

2 เหรียญทอง จากกีฬาทางอากาศ
(นายณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์)

2 เหรียญทอง จากกีฬาลีลาศ
นายพุฒิสิทธิ์_พรมนา
นางสาวณัฎฐณิชา_อิทธิโสภณพิศาล

1 เหรียญทอง จากกรีฑา (ทุ่มน้ำหนัก)
(นางสาวอารีรัตน์ อินทดิษฐ์)

1 เหรียญทอง จากมวยปล้ำ
(นายอนุชา ยศปัญญา)

1 เหรียญทอง จากเปตอง (ประเภทชู๊ตติ้ง)
(นายภานุกร ฤกษ์สนิท)

1 เหรียญเงิน จากกรีฑา (พุ่งแหลน)
(นายชชวิน นามีผล)

1 เหรียญเงิน จากกีฬาทางอากาศ
(นายณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์)

1 เหรียญเงิน. จากกีฬาเปตอง (ประเภทคู่ชาย)
(นายพัฒนะ คำจันทร์, นายภานุกร ฤกษ์สนิท, นายศุภฤทธิ์ นามพรม)

รวมเหรียญจังหวัดสมุทรสงคราม
เหรียญทอง 7 เหรียญ
เหรียญเงิน 3 เหรียญ

ยังเหลือวันแข่งขันอีก 3 วันในการลุ้นเหรียญรางวัล จากกีฬาเทควันโด
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาของจังหวัดสมุทรสงครามคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นี้กันด้วยนะคะ^^