ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์

‎กีฬาลีลาศ‬ ได้ 2 เหรียญทอง

นางวาสนา อิทธิโสภณพิศาล ผู้ฝึกสอน
นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา นักกีฬา
นางสาวณัฎฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล นักกีฬา