ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์

กีฬาวอลเลย์บอล‬

นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน
นางสาวมุกดารินทร์ คงชาตรี
เด็กหญิงสริตา คงเฉลิม