การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2558 28/12/2558

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม‬ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ร.ต.ต.ศิลป์ชัย บุญเจริญ ที่่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พร้อมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559 จังหวัดสมุทรสงครามมีนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมทั้งหมด 7 คน ทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา

1.ยกน้ำหนัก จำนวน 4 คน
1.1. นายวิษณุ หล่อเหลี่ยม
1.2 นายมงคล บุญสุน
1.3 นายชินภพ คำดำ
1.4 นางสาววิธิตรา ใจตรง

2.กรีฑา จำนวน 1 คน
1.1 นายบุญชู ลาดน้อย

3.แบดมินตัน 2 คน
1.1. นายชัยรัตน์ กองสุผล
1.2 นายสิริชัย สมพงษ์