นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ สาริขา อุปนายกสมาคมกีฬาฯ เป็นผู้แทนในพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม