องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติค นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๕๙

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสาวชญานันท์ กมลวุฒิพงศ์ เหรัญญิกสมาคมกีฬาฯ‬ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมกีฬาและคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ร่วมพิธีแถลงข่าวั่การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติค นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมีการจับสลากแบ่งสาย ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2559 ณ สนามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม