วันนี้ เวลา 10.00 น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2559

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2558 ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฯ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัด์สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559