พิธีเปิดการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

พิธี‪มอบเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา‬ ‪‎และกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่‬ 32