วันนี้ เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬‪ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ‬
กำหนดให้มีการมอบเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา‬ ‪‎และกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ_ครั้งที่‬ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสมุทรสงครามส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ชนิดกีฬา นักกีฬาทั้งหมด 10 คน ผู้ฝึกสอน 4 คน