พิธีเปิดการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬา ร่วมกับ นายพิสิฐ เสือสมิง นายก อบจ.สมุทรสงคราม นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี