นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดให้มีพิธีการมอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์” ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้เหรียญเงิน ได้รับเงิน ั้ิ้ดังนี้
นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน จำนวนเงิน 50,000 บาท
นางสาวมุกดารินทร์ คงชาตรี นักกีฬา จำนวนเงิน 50,000 บาท
นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม นักกีฬา จำนวนเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
โดยเงินส่วนตัวของท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด