ณ สนามเทนนิส อบจ.สมุทรสงคราม
‪‎สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ อุปนายกสมาคมฯ ‪พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ‬ ‪‎ร่วมต้อนรับชมรมเทนนิสจากจังหวัดมุทรสาครในการเปิดทดสอบ‬ ทักษะการตีเทนนิสนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ และสร้างเด็กส่งแข่งขันในนามจังหวัดสมุทรสงคราม ต่อไป