พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

พิธีเปิดกีฬา “ลาดเป้งคัพ” ครั้งที่ 1