การแข่งขันฟุตบอลการกุศล และโดดร่มดิ่งพสุธา

พิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่‬ 34 ณ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2559