นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ‪นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2559
โดยมี นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ‪‎พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ เข้าร่วมการประชุมสมาคมกีฬาฯ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม