นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ‪‎นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬ มอบหมายให้
‪‎นายสาคร_หอมวัฒนวงศ์‬ ‪‎ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท‬.สมุทรสงคราม
พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ‪‎อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม‬
นายมนตรี ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นายวีรพงษ์ สาริขา อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
และ นายกิตติ์จพัฒน์ รัตนทับทิม ‪เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ‬ ‎เป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่‬ 34 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
>>>>>>>>>โดยนายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาฯ ได้มอบเงินส่วนตัวให้กับนักกีฬา ดังนี้
>>เหรียญทอง เหรียญละ 40,000 จำนวน 1 เหรียญ
เป็นเงิน 40,000.-
>>เหรียญเงิน เหรียญละ 30,000 จำนวน 6 เหรียญ
เป็นเงิน 180,000.-
>>ผู้ฝึกสอน จำนวน 1 คน เป็นเงิน 20,000.-
เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท