การแข่งขันฟุตบอลการกุศล และโดดร่มดิ่งพสุธา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ “๑๒ สิงหามหาราชินี” และเพื่อหารายได้ช่วยเหลือโรงเรียนภายในจังหวัดสมุทรสงครามที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน การสอน ณ สนามกีฬา อบจ.สมุทรสงคราม โดยมี นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลฯ พร้อมด้วย
นายพิสิฐ เสือสมิง นายก อบจ.สมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ
พลตรีดนัย กฤตเมธาวีผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนรัชต์ มอบหมายให้ พ.อ.เกียรติศักดิ์ ประโยชน์มี เป็นผู้แทน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.พิเศษ.ดร.ธนาธิปสว่างแสง ผอ.ฝ่ายข่าวช่อง 5
นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กกท.สมุทรสงคราม พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้