หนังสือคำสั่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (คัดเลือกตัวแทนภาค1) “สระแก้วเกมส์”

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สระแก้วเกมส์”

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑาเยาวชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐