วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว