วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกรีฑาเยาวชน ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ