หนังสือคำสั่งกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (คัดเลือกตัวแทนภาค1) “สระแก้วเกมส์”  ระหว่างวันที่  5 – 15  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  จังหวัดสระแก้ว