พิธีแถลงข่าวและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลต่อต้่านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน

ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีการมอบเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมพร้อมชุดแข่งขันนักกีฬาและผู้ฝึกสอน