สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสมุทรสงครามมีชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลา เกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560
มีรายการดังต่อไปนี้
1. ยูยิตสู ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 2 คน
(1) นายเอกรินทร์ ทองมา ผู้ฝึกสอน
(2) นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ นักกีฬา
(3) นายกิตติพัฒน์ มูสิกะ นักกีฬา

2. เปตอง ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 1 คน
(1) นายทรงธรรม นามพรม ผู้ฝึกสอน
(2) นายศุภฤทธิ์ นามพรม นักกีฬา

3. ลีลาศ ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 2 คน
(1) นางวาสนา อิทธิโสภณพิศาลผู้ฝึกสอน
(2) นายพุฒิสิทธิ์ พรมนา นักกีฬา (3) นางสาวณัฎฐณิชา อิทธิโสภณพิศาล นักกีฬา

4. มวยปล้ำ ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 1 คน
(1) นายปรีชา เปาะปักษิณ ผู้ฝึกสอน (2) นายอนุชา ยศปัญญา นักกีฬา

5. กีฬาทางอากาศ ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 1 คน
(1) นางสาวช่อเพชร์ แสนแก้ว ผู้ฝึกสอน
(2) นายณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์ นักกีฬา

6. วอลเลย์บอลชายหาด ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 3 คน
(1) นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน (2) นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม นักกีฬา (3) นางสาวมุกดารินทร์ คงชาตรี นักกีฬา (4) นางสาวสริตา คงเฉลิม นักกีฬา

7. กรีฑา ผู้ฝึกสอน 1 คน นักกีฬา 4 คน
คาดว่าจะมีนักกีฬาติดเพิ่มเติม จำนวน 4 คน)
(1) นายอัตถ์ แก้วเผือก ผู้ฝึกสอน
(2) นางสาวอารีรัตน์ อินทดิษฐ์ นักกีฬา (3) นายโยธิน รื่นสุคนธ์ นัก#กีฬา (4) นายสุชาติ รื่นสุคนธ์ นักกีฬา (5) นายณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย นักกีฬา