คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

ท่านใดต้องการรับเป็นเอกสารสามารถมารับได้ที่ทำการสมาคมฯ ได้เลยนะคะ