นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายสงคราม ตะวัน อุปนายกสมาคมกีฬาฯ เป็นผู้แทน่็ีิเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลต่อต้่านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน ภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 14 มีนาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม