สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร- ระนอง เกมส์ ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม 2560

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ผลวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 22 มีนาคม 2560

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2560

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ วอลเลย์บอลชายหาด

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

นายสมศักดิ์ ศิริธรรม ร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร ระนองเกมส์” ณ จังหวัดชุมพร

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน