นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน