ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน พร้อมด้วย
นายสาคร หอมวัฒนะวงศ์ ผอ.สำนักงาน กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม >>>นายศักดา โกมลวานิช ที่ปรึกษาสมาคมกีฬา ้และคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง