นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง