ณ ห้องรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเวลา 08.30 น.
นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดย นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมสุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายสงคราม ตะวัน อุปนายกสมาคมกีฬา และคณะกรรมการสมาคมกีฬาร่วมในพิธีในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 16 – 26 มี.ค.2560
โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. วอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง
ผู้ฝึกสอน จำนวน 1 คน
(1) นายปรีชา จั่นแล้ว
นักกีฬา จำนวน 3 คน
(1) นางสาวศรัณยา รัตนรุ่งเรือง
(2) นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม

2. กรีฑา
(1) นายอำนาจ แสงภู
(2) นายอัตถ์ แก้วเผือก
นักกีฬา จำนวน 4 คน
(1) นายนนทกร โลหะธาตุ
(2) นางสาวพัชรพร หีบรวย
(3) นางสาวอุทัยวรรณ สำอางศรี
(4) นายจักริน เอี่ยมสอาด

3. เปตอง ประเภท คู่ผสม
ผู้ฝึกสอน จำนวน 1 คน
(1) นายศุภฤทธิ์ นามพรม
นักกีฬา จำนวน 2 คน
(1) นายชลพันธ์ จันทร์จับเมฆ
(2) นางสาวณัฐณิชา นามพรม

4. ยูยิตสู จำนวน 2 ประเภท NEWAZA ประเภท ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
ผู้ฝึกสอน จำนวน 1 คน
(1) นายเอกรินทร์ ทองมา
นักกีฬา จำนวน 1 คน
(1) นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ