การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ วอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ชนะ จังหวัดสุพรรณบุรี ทีม 1
(2:0 เซ็ท 21:14 , 21:9 ) ในรอบแรก