การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”
จังหวัดสมุทรสงครามมี 1 เหรียญทอง จากกีฬายูยิตสู นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ

รอลุ้นอีกหนึ่งเหรียญทองวันที่ 19 มีนาคม 2560
แข่งขันประเภท fighting ค่ะ