จังหวัดสมุทรสงครามได้เหรียญดังนี้

1. ยูยิตสู 2 เหรียญทอง
นายเอกรินทร์ ทองมา ผู้ฝึกสอน
นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ นักกีฬา


2.เปตอง 1 เหรียญเงิน
นายศุภฤทธิ์ นามพรม ผู้ฝึกสอน
นางสาวณัฐณิชา นามพรม นักกีฬา
นายชลพันธ์ จันทร์จับเมฆ นักกีฬา


3.วอลเลย์บอลชายหาด 1 เหรียญทองแดง
นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน
นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม นักกีฬา
เด็กหญิงศรัณยา รัตนรุ่งเรือง นักกีฬา


สรุปเหรียญจังหวัดสมุทรสงคราม
2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
ได้อันดับที่ 57 ของประเทศ