การแข่งขันสิ้นสุกลง โดยแบ่งการแข่งขัน ดังนี้

– รุ่นอายุไม่เกิน 10 – 12 ปีชาย
อันดับ 1 ้่ทีม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
อับดับ 2 ทีม The Thank fc (บางกล้วย เอฟซี)

– รุ่นอายุไม่เกิน 13 – 15 ปีชาย
อันดับ 1 ้่ทีม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว
อับดับ 2 ทีม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

– รุ่นอายุไม่เกิน 13 – 15 ปีหญิง
อันดับ 1 ้่ทีม โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
อับดับ 2 ทีม โรงเรียนถาวรานุกูลุู

– รุ่นอายุไม่เกิน 16 – 18 ปีชาย
อับดับ 1 ทีม โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมฯ
อับดับ 2 ทีม โรงเรียนศรัทธาสมุทร

– รุ่นอายุไม่เกิน 16 – 18 ปีหญิง
อันดับ 1 ้่ทีม โรงเรียนถาวรานุกูล
อับดับ 2 ทีม โรงเรียนศรัทธาสมุทร

– รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
อันดับ 1 ้่ทีม เฮียหมีสั่งลุย
อับดับ 2 ทีม คลองเขิน