นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน
พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฯ
ร.ต.ต.ศิลป์ชัย บุญเจริญ
นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม
นายศักดา โกมลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร
นายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
นายสมเกียรติ สูงสถิตานนท์
และคณะกรรมการสมาคมกีฬาร่วมประชุม ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม