วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฯ
ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมุ
ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560