วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สนง.กกท.จังหวัดสมุทรสงคราม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร_ตันเสถียร_เป็นผู้มอบเงินรางวัลให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน
ซึ่งทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบเงิน ดังนี้


1. ยูยิตสู จำนวน 2 เหรียญทอง
(1)นายเอกรินทร์ ทองมา ผู้ฝึกสอน
เหรียญละ 10,000 X 2 เป็นเงิน 20,000 บาท
(2)นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ นักกีฬา
เหรียญละ 30,000 X 2 เป็นเงิน 60,000 บาท
รวม 80,000 บาท


2. เปตอง จำนวน 1 เหรียญเงิน
(1)นายศุภฤทธิ์ นามพรม ผู้ฝึกสอน
เหรียญละ 10,000 x1 เป็นเงิน 10,000 บาท
(2)นางสาวณัฐณิชา นามพรม นักกีฬา
เหรียญละ 16,000 x1 เป็นเงิน 16,000 บาท
(3)นายชลพันธ์ จันทร์จับเมฆ นักกีฬา
เหรียญละ 16,000 x1 เป็นเงิน 16,000 บาท
รวม 42,000 บาท


3. วอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 1 เหรียญทองแดง
(1) นายปรีชา จั่นแก้ว ผู้ฝึกสอน
เหรียญละ 10,000 x1 เป็นเงิน 10,000 บาท
(2) นางสาวนภัสวรรณ คงเฉลิม นักกีฬา
เหรียญละ 10,000 x1 เป็นเงิน 10,000 บาท
(3) เด็กหญิงศรัณยา รัตนรุ่งเรือง นักกีฬา
เหรียญละ 10,000 x1 เป็นเงิน 10,000 บาท
รวม 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,000 บาท หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน