พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ นายวีระพงษ์ สาริขา อุปนายกสมาคมกีฬา ได้ประชุมพูดคุยกับตัวแทนชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม