พิธีมอบเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ เป็นประธานกล่าวโอวาทให้กับผู้ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ นายวีระพงษ์ ประชุมกับตัวแทนชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม