เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ นายวีระพงษ์ สาริขา อุปนายกสมาคมกีฬา พร้อมด้วย
นายสาคร หอมวัฒนวงศ์ ผอ.สนง.กกท.สมุทรสงคราม
ได้ประชุมพูดคุยกับตัวแทนชมรมกีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งนำโดย นายสมชาย มาลีเมาะ
พร้อมนักกีฬา โดยได้มอบใบสมัครกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ไปพร้อมแล้ว หากต้องการเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www5.sat.or.th/th/sport-for-excellence/gms.aspx