นายสมศักดิ์ ศิริธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ อุปนายกสมาคมกีฬาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ
เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560