พิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ ศรัทธาสมุทร สวิมมิ่ง คัพ ครั้งที่ 1